Aktualności

Wpływ badań architektonicznych na weryfikację historii budowlanej drewnianej cerkwi pw. Archanioła Michała w Smolniku gm. Lutowiska1

Obecność architektury cerkiewnej w krajobrazie kulturowym Polski ma swoją kilkusetletnią konotację. Walory artystyczne i historyczne owej architektury zostały zauważone przez UNESCO i uwieńczone wpisem 16 drewnianych cerkwi na Listę Światowego Dziedzictwa. Jedną z wyróżnionych

Ołtarze przytęczowe św. Franciszka i św. Antoniego w kościele Franciszkanów w Przemyślu

XVIII-wieczny kościół Franciszkanów pw. św. Marii Magdaleny w Przemyślu stanowi jeden z najcenniejszych zabytków miasta. Jego niezwykłą wartość artystyczną, historyczną i kulturową podnosi dodatkowo fakt, że jako jedyny w obrębie Starego Miasta przetrwał do naszych czasów w

Dotacje na rok 2023

Przypominamy, że składanie wniosków na przeprowadzenie prac w 2022 r. przy zabytku wpisanym do rejestru upływa 30 listopada br. Wszelkie szczegóły związane ze zmianami w regulaminie przyznawania dotacji oraz niezbędne wzory dokumentów dostępne są w zakładce DOTACJE 2023

Problematyka konserwatorska elementów wyposażenia byłego kościoła parafialnego w Średniej Wsi. Konserwacja i retusz oryginalnych, XVIII-wiecznych srebrzeń laserow

Historia byłego kościoła parafialnego w Średniej Wsi sięga XVI wieku, kiedy to wybudowano kaplicę obrządku łacińskiego w sąsiedztwie zespołu dworsko-parkowego. Nieco później, w roku 1607, kaplica ta została przekształcona na zbór protestancki. Od końca wieku XVII ponownie