Aktualności

Przeworska Kolej Dojazdowa

Powstanie Przeworskiej Kolei Dojazdowej należy wiązać z planami budowy normalnotorowej linii kolejowej Przeworsk-Sanok przez Kańczugę, Dynów i Brzozów. Prace rozpoczęto w 1888 roku budując nasypy, most na rzece Mleczce, tunel kolejowy w Szklarach oraz budynki stacyjne , jednak z

Cerkiew w Grabówce

Dawna cerkiew greckokatolicka pw. św. Mikołaja w Grabówce została zbudowana w roku 1864, prawdopodobnie w miejscu starszej drewnianej świątyni jako obiekt orientowany, murowany na planie prostokąta z węższym, zamkniętym półkoliście prezbiterium, wzniesionym z kamienia i