Aktualności

Przyznane dotacje 2023

W terminie do 30 listopada 2022 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu wpłynęło 349 wniosków o przyznanie dotacji na finansowanie prac remontowo – konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków ruchomych i nieruchomych. Poniżej w formie

Dawny zamek Kmitów w Lesku

Dawny zamek Kmitów w Lesku, użytkowany dotąd przez Gliwicką Agencję Turystyczną S.A. jako pensjonat, jest obecnie obiektem nieużytkowanym. Opiekuje się nim od niedawna Starosta Leski. Początki tej rezydencji warownej datuje się po roku 1538, i wiąże z osobą Piotra Kmity. Zamek w

Ulga na zabytki

Od 2022 r. wprowadzona została zachęta podatkowa w formie odliczenie od podstawy opodatkowania: 50% kwoty poniesionych wydatków na wpłaty na fundusz remontowy oraz na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dotyczące zabytku (wpisanego do rejestru zabytków lub