Aktualności

Konferencja naukowa i wystawa „Trzy pokolenia twórców – Warsztat i dzieła Ferdynanda, Stanisława, Zygmunta Majerskich

Dnia 28 czerwca bieżącego roku w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej została otworzona wystawa pn. "Trzy pokolenia twórców - Warsztat i dzieła Ferdynanda, Stanisława, Zygmunta Majerskich", której kuratorami byli Magdalena Kątnik-Kowalska, Beata Majerska-Pałubicka, Ryszard