Dwór w Chłopicach

Historia obiektu: 
Budynek dworu położony na terenie o spadku w kierunku południowo – wschodnim, w otoczeniu parku. Jest to budynek murowany, podpiwniczony w całości, II kondygnacyjny, nakryty dachem czterospadowym z lukarnami w formie „wolich oczu”, pokrytym dachówką ceramiczną. Wybudowany został w latach 1925 – 1938 przez Mariana Lisowieckiego. Założony na planie nieregularnego prostokąta z ryzalitem w elewacji północnej poprzedzony kolumnowym portykiem oraz gankami w elewacji wschodniej i zachodniej i kolumnową werandą w elewacji południowej.
Wg informacji mieszkańców Chłopic budynek był budowany na cele szkoły rolniczej, co w odniesieniu do zainteresowań ówczesnego właściciela, jak i na korytarzowy układ wnętrza budynku może być prawdą.

Stan zachowania: 
Od czasu powstania budynek nie przechodził kapitalnego remontu, natomiast doraźne remonty  związane były z użytkowaniem obiektu  przez Urząd Gminy i szkołę. W 2003 roku miał miejsce remont i adaptacja piwnic na pomieszczenia biurowe i socjalne. Dwór od 2017 roku  nieużytkowany.
Budynek dworu w dobrym stanie konstrukcyjnym, ale ogólnie zaniedbany. Zawilgocenia ścian piwnic i parteru, częściowo odspojone tynki elewacji, pokrycie dachu wymaga uzupełnienia i przełożenia dachówek. Konieczny jest remont kapitalny obiektu.

Zespół dworsko – parkowy usytuowany jest w południowej części wsi, przy bocznej drodze Jarosław – Radymno. Zespół sąsiaduje od północy z budynkiem szkoły, od zachodu z zabudową Ośrodka Zdrowia, od południa z dawna zabudową folwarczną, od wschodu drogą i stawami. 

Powierzchnia użytkowa dworu – 1200 m2
Kubatura – 4800 m3    
Park o pow. 2, 17 ha, wymaga przeprowadzenia prac porządkowych i pielęgnacyjnych. 
Właściciel: Urząd Gminy Chłopice, kontakt – Referat Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Chłopice, tel. 16 624 00 00, wew. 24