Dwór w Niebylcu

Dwór w Niebylcu wzniesiony zap. w 1 poł. XVI w. dla Machowskich (których przedstawiciel Jan z Machowa założył Niebylec w 1509 roku). Około 1772 r. został rozbudowany, w 2 poł. XIX w. dobudowano drewniane piętro. Murowano- drewniany, otynkowany, dwukondygnacyjny. częściowo podpiwniczony. Założony na nieregularnym planie, zbliżonym do litery L, z przybudówkami od strony wschodniej i zachodniej. Układ wnętrza dwutraktowy, częściowo przekształcony. Na parterze dwie izby sklepione kolebkowo, w pozostałych wnętrzach sufity. Zachowane renesansowe portale kamienne- zewnętrzny( od wschodu) z 1 poł. XVI w.-prostokątny z profilowanym nadprożem, nad którym herb ABDANK (Machowskich ) w owalu oraz dwa wewnątrz w piwnicach z 1 poł. XVI w. i z XVII /XVIII w. Dachy konstrukcji drewnianej, wielospadowe, kryte blachą. Powierzchnia użytkowa to 700m2.

W ciągu wieków przebudowany, po wojnie zdewastowany i trwający obecnie postępującej ruinie, mało przypomina szlachecką siedzibę. Opuszczony drewniano - murowany dworek czeka dziś na ratunek.
Dwór usytuowany na stoku wzgórza opadającego w kierunku południowo-zachodnim, w otoczeniu resztek starodrzewia, przy drodze Niebylec-Blizianka. W najbliższym otoczeniu dworu budynki gospodarcze: spichlerz, stolarnia oraz czworak. Okolica urozmaicona pod względem widokowym i atrakcyjna pod względem turystycznym (obręb Pogórza Dynowskiego).

Obiekt wpisany do rejestru zabytków Decyzja WKZ w Rzeszowie, nr A - 1163 z dn. 05.03.1981 r.
Właściciel: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Nowa Droga” w Czudcu ul. Rzeszowska 37, 38-120 Czudec, tel. kontaktowy: nr 661 338 480