Frysztak - dom mieszkalny

Historia obiektu:

Dom  wzniesiony  w końcu XIX w. murowany z kamienia i cegły, otynkowany, parterowy z wysokim podpiwniczeniem z 2 - kondygnacyjnym  układem piwnic. Założony  na rzucie  prostokąta, dwutraktowy. Dach konstrukcji drewnianej, kryty  dachówką cementową. Elewacje otynkowane  gładko, z gzymsem pośrednim, wieńczącym  oraz  prostokątnymi  otworami okiennym  i drzwiowymi. Od 1891 r. dom stanowi  własność  Adama Kuligi, kolejno Leiba i  Reisli  Strick,  Karola  Bobek. W  1907 r. budynek   stanowił  własność  Gminy  Frysztak.  W kolejnych  latach był  użytkowany  jako piekarnia, po II  wojnie jako dom ubogich. w latach 50-tych izba porodowa i  budynek administracyjno – biurowy  Urzędu  Gminy  oraz   biblioteka. W  1980 r.  obiekt  został  częściowo zniszczony przez  pożar. Od  1994 r.  stanowi  własność  prywatną.
Pow. użytkowa: ok. 272m2, bez II kondygnacji  piwnic

Stan techniczny:

Dom   znajduje się w złym  stanie zachowania, wymagającym  podjęcia  w  pierwszej kolejności wykonania  zabezpieczenia stropów nad częścią parterową budynku, a następnie przeprowadzenia  kompleksowych prac  rewaloryzacyjnych. Obiekt  jest  od  kilkunastu lat  opuszczony  i nieużytkowany.

Otoczenie:

Usytuowany w centrum  miasta  Frysztak, na wzgórzu staromiejskim, wolnostojący  przy bocznej uliczce  wychodzącej z płn.-zach. naroża rynku, poniżej kościoła parafialnego, na terenie  opadającym ku wsch., na regularnej  działce. Obiekt   stanowi obecnie jedyny stwierdzony przykład dawnej zabudowy miejskiej Frysztaka zniszczonej  wskutek licznych pożarów  i  działań  wojennych.

Adres: 38-130  Frysztak, ul. Braci Dymnickich  2
Nr wpisu do rejestru: Decyzja WKZ w Rzeszowie nr A- 1055  z dnia 15.02.1980 r.
Właściciel: prywatny, dom nie użytkowany (kontakt przez WUOZ)