29 05-2020

Apartamenty Tatarska

W trakcie badań ratowniczych przeprowadzonych w ramach inwestycji "Apartamenty Tatarska" przez Pracownię Archeologiczną Mirosław Mazurek zostały zarejestrowane niezwykle ciekawe odkrycia związane ściśle z historią miasta Przemyśla. Pod kilkumetrową warstwą humusu i nawarstwień współczesnych zadokumentowano pozostałości po konstrukcji słupowej oraz jamy osadowe o charakterze gospodarczym z okresu wczesnego średniowiecza, wał z fosą będący częścią XVII-wiecznych fortyfikacji otaczających miasto od strony południowej oraz dołączony do fosy w XVIII wieku kamienno - ceglany kolektor. Wszystko to znajdowało się na dosyć stromym stoku opadającym w kierunku miasta. W trakcie badań pozyskano ponad 2500 zabytków. Badania będą kontynuowane w trakcie budowy kolejnych budynków związanych z tą inwestycją.