25 02-2021

Badania archeologiczne na ul. Tatarskiej w Przemyślu

Zakończył się kolejny etap prac archeologicznych związanych z budową Apartamentów Tatarska 4 w Przemyślu. Tym razem Pracownia Archeologiczna Mirosława Mazurka prowadziła badania pod miejsca parkingowe dla powstającej inwestycji. Najciekawszym odkryciem okazała się studnia datowana na okres wczesnego średniowiecza (X-XII wiek) (fot. 1). Studnia zbudowana była z solidnych, odpowiednio przygotowanych desek z wycięciami, które umożliwiały zbudowanie stabilnej konstrukcji (fot. 2). Przy jej północnej i południowej ścianie znajdowały się drewniane podesty ułatwiające czerpanie wody, wspierające się na zaostrzonych i pionowo wbitych deseczkach (fot. 3). Zachowały się również pozostałości zejścia do studni w formie schodków wymoszczonych drewnianymi elementami (fot. 4) Całość tworzy bardzo ciekawą konstrukcję zdecydowanie bardziej zaawansowaną niż poprzedni tego typu obiekt odkryty w marcu 2020 r. Odkrytą przez archeologów osadę wczesnośredniowieczną przykrywały warstwy niwelacyjne o chronologii nowożytnej i współczesnej sięgającej miejscami do kilku metrów głębokości (fot. 5).

fot. M.Mazurek