05 03-2020

Dotacje - ile otrzymaliśmy wniosków?

Informujemy, że w terminie do 28 lutego b.r. wpłynęło do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu łącznie 422 wniosków o dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru. Ilość wniosków kształtuje się na poziomie ilości z ostatnich lat. Więcej jest wniosków dotyczących samego miasta Przemyśla, przy czym na remonty zabytkowych kamienic miasta wpłynęło 38 wniosków. Połowa wszystkich wniosków dotyczy terenu przemyskiego – 212, rzeszowskiego – 70, krośnieńskiego – 111, tarnobrzeskiego – 29. 
      Dziękujemy za złożenie wniosków o dofinansowanie. Są one teraz weryfikowane pod względem formalnym, a następnie merytorycznym. Planujemy zakończyć ocenę wniosków, tradycyjnie, do połowy miesiąca kwietnia. Wyniki ogłosimy na stronie urzędu.