03 03-2020

Wpis do rejestru budynku wchodzącego w skład zespołu dawnej rafinerii w Ustrzykach Dolnych.

Budynek przemysłowy potocznie nazywany „beczkarnią” będący przedmiotem wpisu do rejestru zabytków znajduje się w dzielnicy fabrycznej w Ustrzykach Dolnych.
     Historia dawnej rafinerii sięga roku 1887. W tym czasie firma Józef Walter i Spółka rozpoczęła budowę pierwszej małej destylarni ropy w Ustrzykach Dolnych, ze względu na rosnące zapotrzebowanie na naftę, stale się rozwijała i w okresie międzywojennym należała do spółki „Fanto”. Po zakończeniu I wojny światowej Spółka przystąpiła do rozbudowy i modernizacji zakładu, która przypadła na lata 1929 -1935 .
     Lata 30-te XX w. i Wielki Kryzys nie oszczędziły ustrzyckiej rafinerii i ze względów ekonomicznych Kartel Naftowy zdecydował się na likwidację działalności Spółki. W trosce o mieszkańców ówczesne władze miasta założyły spółkę „Pilak” zajmującą się obróbka drewna, gdzie ponownie zatrudnienie znaleźli pracownicy. W latach 60-tych XX w. zabudowania „Pilaka” przeszły na własność Skarbu Państwa a następnie Lasów Państwowych.


Fot. Bogdan Janusz