19 10-2020

Wyróżnienie PWKZ medalem św. Maksyma Gorlickiego

W sobotę (3.10.2020) Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paisjusz, Arcybiskup Przemyski i Gorlicki w asyście duchowieństwa Dekanatu Przemyskiego i protodiakona Antoniego Jarego, sprawował św. Liturgię w cerkwi Poczęcia przez sprawiedliwą Annę Bogurodzicy w Młodowicach.

Dzień ten wybrano z błogosławieństwa władyki na wzniesienie dziękczynnej modlitwy za zakończenie kapitalnego remontu cerkwi i dzwonnicy, jak i wszystkich, którzy swą pracą i ofiarą przyłączyli się do remontu świątyni.

Arcybiskup Paisjusz podkreślił , że nawet w najskrytszych marzeniach nie myślał o przeprowadzeniu remontu ścian zewnętrznych, dachu cerkwi i dzwonnicy, jak i ogrodzenia.

Na dowód wdzięczności Hierarcha nagrodził medalami św. Maksyma Gorlickiego: Beatę Kot – Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z Przemyśla, Mariusza Śnieżka – wójta gminy Fredropol i Eugeniusza Makara.

Jesteśmy zaszczyceni tym wyróżnieniem i dziękujemy za zaproszenie i możliwość uczestniczenia w tym wyjątkowym Nabożeństwie.