28 04-2020

Zmiany w organizacji pracy Urzędu

Szanowni Państwo, 

Od dnia 27 kwietnia 2020 r., do odwołania, (na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697) oraz Zarządzenia Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w działalności Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu wraz z Delegaturami w Rzeszowie Krośnie i Tarnobrzegu)  

zostaje zamknięta obsługa klientów w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Przemyślu oraz w delegaturach w Rzeszowie, Krośnie i Tarnobrzegu.


Dopuszcza się możliwość bezpośredniej obsługi interesantów, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komórką organizacyjną Urzędu w Przemyślu i delegaturach, załatwiającą daną sprawę z zakresu: administracji architektoniczno-budowlanej i ochrony środowiska.

Klientów Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu oraz Delegatur w Rzeszowie, Krośnie i Tarnobrzegu, zachęcamy także do kierowania swoich spraw za pośrednictwem telefonu w godzinach 12:00 - 14:00 lub poczty elektronicznej.
 

Dane kontaktowe