Niwiska - spichlerz z zespołu dworsko-parkowego –gm. Niwisk

Usytuowany na skraju północno-zachodniej części parku  w pobliżu zabytkowego założenia dworsko-parkowego.  Wzniesiony  w latach 1852-1853 przez Johana vel Jana Hupkęw okresie rozbudowy założenia  dworskiego.  Objęty  wpisem  do rejestru zabytków nr A-1154 z dnia 29.08.1978r. jako  element  składowy  zabytkowego założenia.

Murowany z cegły, dwukondygnacyjny, założony na rzucie  kwadratu, niepodpiwniczony, z uwydatnionym szczytem w elewacji wschodniej. Dach konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, kryty blachą. Elewacja frontowa ( wschodnia )  trójosiowa.  Boczne  ściany spichlerza zakończone ścianką kolankową z częściowo zachowaną  dekoracją –fryz  z rombów wypełnionych motywem 4-liścia.

Aktualnie  budynek  dawnego spichlerza  stanowi własność prywatną. Budynek od kilkunastu lat jest nieużytkowany i wymaga przeprowadzenia  kompleksowych prac remontowo-konserwatorskich oraz zagospodarowania na określone cele użytkowe.

Powierzchnia  użytkowa:

ok. 250 m2, kubatura  ok.1570m3,

Otoczenie

Zespół dworsko-parkowy w  Niwiskach usytuowany jest w pobliżu głównej drogi wiodącej przez  wieś.  Spichlerz zlokalizowany na terenie ośrodka gospodarczego, w bezpośrednim sąsiedztwie  zespołu, na oddzielnie  wydzielonej działce ewidencyjnej.

Dodatkowe  zalety zabytku:

W  zbiorach  archiwalnych Delegatury  w Rzeszowie  WUOZ  z/s  w Przemyślu znajduje się  dokumentacja projektowa, techniczna  oraz  fotograficzna spichlerza umożliwiająca  rekonstrukcję obecnie niezachowanego bogatego i oryginalnego  wystroju elewacji frontowej  budynku.