Remont elewacji frontowej i tylnej oraz pomieszczeń w poziomie piwnicy kamienicy

Status ogłoszenia

Remont elewacji frontowej i tylnej oraz pomieszczeń w poziomie piwnicy kamienicy zlokalizowanej w Rzeszowie przy ul. Mickiewicza 7 stanowiącej siedzibę Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu – Delegatury w Rzeszowie.

Ogłoszenie o zamówieniu:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a37f5b94-d697-4e2d-96d6-23a9d46a211d