Adaptacja części poddasza wraz z wykonaniem klimatyzacji oraz wykonanie instalacji klimatyzacji I piętra budynku WUOZ Del w Rzeszowie

Status ogłoszenia

Adaptacja części poddasza wraz z wykonaniem klimatyzacji oraz wykonanie instalacji klimatyzacji I piętra budynku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatury w Rzeszowie ul. Mickiewicza 7
 

Ogłoszenie o zamówieniu: 

http://bip.wuozprzemysl.pl/index.php?id=661&id2=155

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08d951d3-a13b-614a-6bc2-e90001284d89