Postępowanie nr 2: Adaptacja części poddasza wraz z wykonaniem klimatyzacji oraz wykonanie instalacji klimatyzacji I piętra budynku WUOZ Del w Rzeszowie

Status ogłoszenia

Adaptacja części poddasza wraz z wykonaniem klimatyzacji oraz wykonanie instalacji klimatyzacji I piętra budynku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatury w Rzeszowie ul. Mickiewicza 7

Ogłoszenie o zamówieniu: 

http://bip.wuozprzemysl.pl/index.php?id=679&id2=155

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0073133e-d48f-4fd6-ae13-b8753fa0c927