Pałac w Brzyskach

Historia obiektu:

Położony na wzniesieniu, w centralnej części wsi, w otoczeniu parku krajobrazowego, zbudowany z cegły w 2 i 3 ćwierci XIX wieku w stylu neorenesansowym, częściowo podpiwniczony, część środkowa jednokondygnacyjna, skrzydła boczne dwukondygnacyjne. Pałac powstawał w dwóch podstawowych fazach. Początkowo powstała część środkowa z arkadową loggią od zachodu i wielobocznym ryzalitem od wschodu (o cechach monachijskiego stylu arkadowego 1 poł. XIX wieku). Inicjatorem budowy był Karol Kotarski, od 1831 roku właściciel Brzysk. Rozbudowę obiektu przeprowadził syn Karola Kotarskiego - Stanisław Kotarski. W tym czasie powstały skrzydła boczne (północne i południowe).

Stan techniczny:

Po 1945 roku obiekt zmieniał wielokrotnie użytkowników. Był też na bieżąco remontowany. Obecny stan obiektu uznać należy za dostateczny jednak wymagający kompleksowego remontu. Odgrzybienia i osuszenia wymagają piwnice, należy również wykonać tynki elewacji zewnętrznych, wymienić stolarkę okienną i w części drzwiową itp.
 
Dodatkowe zalety zabytku:

Pałac o znacznych walorach architektoniczno-artystycznych, o starannie zakomponowanej, rozczłonkowanej bryle architektonicznej. Położony z dala od głównych traktów komunikacyjnych, jednak w bliskim sąsiedztwie większego ośrodka miejskiego jakim jest Jasło. Architektura pałacu dobrze wkomponowana w park krajobrazowy, o pow. ok. 3,5 ha, stwarza możliwości dobrej izolacji od otoczenia. Znaczna kubatura wnętrza, przekraczająca 7,5 tys. metrów sześciennych oraz znaczna powierzchnia użytkowa (650 m kw.), stwarzają dobre możliwości do zagospodarowania.
 
Nr wpisu do rejestru: A-327 z 1968 roku
Właściciel: Urząd Gminy Brzyska, 38-212 Brzyska 1
Użytkownik: Urząd Pocztowy, Biblioteka Gminna, Gminny Ośrodek Kultury