Krasiczyn – zespół zamkowo-parkowy

Zamek w Krasiczynie jest jednym z najcenniejszych zabytków nowożytnej architektury obronno-rezydencjonalnej w Polsce, wyróżniającym się wysokiej klasy formą architektoniczną z charakterystycznymi basztami i attykowymi zwieńczeniami oraz bogactwem wystroju elewacji. Architektura zamku oraz dekoracje skomponowane zostały w myśl programu ideowego, symbolizującego m.in. „odwieczny porządek społeczny”. Znalazł on odbicie w nazwach i częściowo w formach czterech narożnych baszt: Boskiej, Królewskiej, Papieskiej i Szlacheckiej.
 
Szczególnymi walorami wyróżnia się baszta Boska z urządzoną w niej kaplicą ocalałą z pożarów i wojen. Baszta ozdobiona jest z zewnątrz wykonanymi w technice sgraffita przedstawieniami postaci świętych na tle arkad, a w jej wnętrzu zachowała się niemal kompletnie XVII-wieczna dekoracja sztukatorska, malarska i oprawa snycerska.
 
Wyjątkową wartość przedstawia zdobiący elewacje zamku zespół dekoracji sgraffitowych o złożonej tematyce, których powierzchnię oblicza się na ok. 7000 m². Czyni to z nich największe tego typu dzieło w Polsce i unikatowe w skali europejskiej. Zespół ten jest w znacznym stopniu rekonstruowany w trakcie prac konserwatorskich, przy czym partie rekonstruowane starano się wyraźnie odróżnić od zabytkowych (m.in. poprzez schematyzm wykonania tych pierwszych), co pozwoliło na zachowanie waloru autentyzmu, a równocześnie przyczyniło się do wyeksponowania integralności formy architektonicznej i dekoracji z całym bogactwem treści ikonograficznych.
 
Wielokrotnie niszczony w czasie wojen i najazdów zamek, jest ważnym dokumentem historii Polski. W rezydencji, będącej siedzibą rodów magnackich: Krasickich, Modrzewskich, Tarłów, Potockich i Sapiehów, bywali znakomici goście, w tym polscy królowie: Zygmunt III Waza, Władysław IV, Jan Kazimierz, August II.
 
Dodatkową wartością zabytku jest fakt, że w końcu XIX w., w ramach odwoływania się do sztuki narodowej, architekci próbujący naśladować „polski renesans” korzystali najczęściej z motywów architektonicznych Wawelu, Sukiennic, Kazimierza Dolnego i właśnie zamku w Krasiczynie.