Zespół Dworsko - Parkowy w Rokietnicy

Historia obiektu:

Dwór został wybudowany na przełomie XIX/XX wieku. Murowany częściowo podpiwniczony, założony na rzucie w kształcie litery L, dwukondygnacyjny. Bryła rozczłonkowana licznymi ryzalitami. Korpus główny stanowią dwa skrzydła – główne na osi wschód - zachód nakryte jest dachem kalenicowym ze szczytami w elewacjach wschodniej i zachodniej. Prostopadle do korpusu przylega skrzydło południowe poprzedzone parterowym portykiem. Przy nim dostawiona trzykondygnacyjna wieża. Elewacje o bogatej dekoracji sztukatorskiej o eklektyczno – secesyjnym charakterze (za wyjątkiem później dobudowanej części północnej, nieotynkowanej). Na przełomie XIX/XX wieku właścicielem zespołu był Ludwik Świeżawski, a następnie Eustachy Uznański (zespół pozostaje własnością rodziny Uznańskich do zakończenia II wojny światowej). Dwór był częściowo spalony przez Rosjan w 1915 roku, a drugi pożar miał miejsce w 1926 roku. Po wojnie w budynku dworu mieściło się gimnazjum, następnie Ośrodek Zdrowia. W latach 70.XX wieku był tu magazyn i mieszkania na piętrze. W końcu lat 80.XX wieku dwór, spichlerz i park stał się własnością prywatną. Pow. użytkowa: dwór – 677m2, spichlerz – 700m2

Stan techniczny:

W latach 60 tych XX wieku wymieniono pokrycie dachu z dachówki na blachę i założono instalację elektryczną. Generalny remont rozpoczęto w latach 1989-1990. Wykonano remont więźby dachowej, wymieniono pokrycie dachu na nową blachę, zrobiono nowe żelbetowe stropy, zerwano stare posadzki i większość tynków oraz wymieniono stolarkę okienną. Od 1990 roku w obiekcie nie kontynuuje się prac remontowych. Remontu generalnego wymaga budynek spichlerza.
Otoczenie i sąsiedztwo:
Zespół usytuowany jest na zachód od głównej zabudowy wsi, przy drodze prowadzącej do Woli Rokietnickiej, na lekkim spadku w kierunku wschodnim. Zajmuje teren ok. 3,5 ha częściowo (od strony zachodniej i północnej) ogrodzony metalową siatką. Od zachodu graniczy z współczesnymi budynkami magazynowo – gospodarczymi. Główny wjazd prowadzi od strony południowej. Centralne miejsce zespołu zajmuje dwór, na południe od niego położony jest murowany spichlerz. W części wschodniej znajdują się dwa stawy.

Kontakt z właścicielami: tel. 606958605, e-mail popje@onet.pl.
Kontakt z osobą upoważnioną do oprowadzenia po obiekcie: tel. 725137237, 166221080