25 04-2022

39. obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków za nami!

Odznaczenie zasłużonych osób  i  premiera specjalnego wydania czasopisma „Renowacje i Zabytki”, które w całości zostało poświęcone zabytkom Podkarpacia to główne punkty obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków (MDOZ) w naszym województwie.

W poniedziałek, 25 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się uroczystość, podczas której Wojewoda Podkarpacki Pani Ewa Leniart i w zastępstwie za Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Panią Beatę Kot, Bartosz Podubny wręczyli medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, odznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej” i złote oraz srebrne odznaki „Za opiekę nad zabytkami”.

W gronie szacownych osób, które zostały uznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znaleźli się: Alojzy Cabała, Barbara Łyżka,  Marta Wajdowicz, Antoni Bosak , Barbara Łosowska – Dudek, Piotr Michalski, Ewa Sosnowska, Wiesława Wlazło, Wanda Lichacz, dr n. med.  Krzysztof Szuber oraz Beata Zeman. Jak podkreślił z- ca Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Bartosz Podubny „pamiętamy i doceniamy osoby, które szczególnie przyczyniły się do ochrony zabytków i dbają o nie w sposób szczególny i bez nich nie było by świadectwa dla przyszłych pokoleń, za co bardzo dziękuję”.

Przy okazji MDOZ warto podkreślić, że nasz region bogaty jest w zasób zabytkowy gdzie na Liście światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego UNESCO mamy 17 wpisów polskich, a na terenie Podkarpacia znajduje się aż 6 obiektów sakralnych wpisanych w ramach wpisów transgranicznych i tematycznych. Na prestiżowej Liście Pomników Historii RP na której znajduje się ponad 100 obiektów, 7 to wpisy z naszego województwa. Do rejestru zabytków wpisanych jest blisko 6 tysięcy budowli i kilkadziesiąt tysięcy zabytków ruchomych.

Drugim punktem MDOZ była prezentacja kwartalnika „Renowacje i zabytki” 1/2022 Podkarpackie podczas którego 3 autorów zaprezentowało swoje referaty. Wśród nich Pan Mariusz Czuba „Drewniane świątynie Podkarpacia na Liście światowego dziedzictwa UNESCO”, Pan Bartosz Podubny „Zespół kościelno-klasztorny oo. Bernardynów w Leżajsku. Pomnik Historii. Bieżące prace konserwatorskie w kontekście trwających ponad sto lat działań mających na celu zachowanie zabytku” oraz Pani Marta Nykiel „Kościoły drewniane na terenie powiatu dębickiego – prace remontowo-konserwatorskie w latach 2000 - 2021”. Tematem przewodnim numeru jest „drewno” w architekturze i sztukach plastycznych, tak mocno zakorzenione w naszym regionie. Zależało nam, aby zaprezentować merytoryczne zagadnienia konserwatorskie i przybliżyć czytelnikom dziedzictwo architektury drewnianej naszego terenu. Tak też się stało i zaproszeni przez nas autorzy opisali obiekty architektury drewnianej wpisane na Listę UNESCO, przybliżyli zagadnienia  związane z restauracją i renowacją wybranych kościołów. Podzielili się doświadczeniami prac konserwatorskich przy najcenniejszych zespołach wyposażenia i wystroju kościołów drewnianych czy też upowszechnili wiedzę o translokacji ikonostasów i wyposażenia cerkwi. Tematów było o wiele więcej, dlatego zapraszamy Państwa do sięgnięcia po lekturę numeru 1/2022 „Renowacje i Zabytki” Podkarpackie.

Wydarzeniem  specjalnym przedsięwzięcia był udział Przemyskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Strojów Historycznych „Damy i Huzary”, które przeniosło nas w przeszłość i stanowiło oryginalną scenografię do tego wyjątkowego wydarzenia. Składamy  ogromne podziękowania Szanownej Pani Wojewodzie, Czcigodnym Księżom, Zaproszonym Gościom oraz Pracownikom WUOZ za udział w uroczystości, za współpracę, za poświęcony czas i serce w okazywaniu szacunku do zabytków.

fot. D.Pękalski WUOZ Przemyśl