Układ urbanistyczny części Krosna w rejonie ulic Kościuszki, Paderewskiego i Łukasiewicza