Przyznane dotacje 2024

W terminie do 30 listopada 2023r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z s. w Przemyślu wpłynęło 296 wniosków na dotacje 2024, dla zabytków nieruchomych liczba ta wynosi 175, dla ruchomych 121. Kwota, która zostanie rozdysponowana na prace remontowo-konserwatorskie wynosi 9