Przyznane dotacje

W roku 2021 w terminie do 28 lutego 2021 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu wpłynęło 418 wniosków o przyznanie dotacji na finansowanie prac remontowo – konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków ruchomych i nieruchomych. Poniżej w

Dwór w Niwiskach

Jednym z dobrych przykładów opieki nad obiektem zabytkowym prezentuje Gmina Niwiska, która administruje dworem dr Jana Hupki (1866-1952). Dwór wysiedlony został w 1942 r. przez okupanta na kwaterunek dla oddziałów SS. Po 1945 roku mieściło się w nim kilka urzędów, kino i