Dwór w Kotowej Woli

W karcie tzw. białej, dworu w Kotowej Woli (XVII/XVIII w.) powiat stalowowolski, gmina Zaleszany, opracowanej w roku 1993, w rubryce oceny stanu zachowania, zaznaczono, że dwór jest w stanie ruiny. Stan fundamentów oceniono jako dobry, ścian wewnętrznych, zewnętrznych i sklepień

Zarządzenie PWKZ w sprawie zasad włączania karty ewidencyjnej ruchomego zabytku techniki do wojewódzkiej ewidencji

W dniu 15 maja 2024 r. PWKZ w Przemyślu wydał zarządzenie w sprawie zasad włączania karty ewidencyjnej ruchomego zabytku techniki do wojewódzkiej ewidencji w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu, które wchodzi z dniem podpisania. Zarządzenie zmienia: 1