Ulga na zabytki

Od 2022 r. wprowadzona została zachęta podatkowa w formie odliczenie od podstawy opodatkowania: 50% kwoty poniesionych wydatków na wpłaty na fundusz remontowy oraz na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dotyczące zabytku (wpisanego do rejestru zabytków lub

#bezprzedawNIEienia

1 września br. obchodziliśmy 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Z tej okazji Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowało kampanię promocyjno-informacyjną #bezprzedawNIEienia. Jej celem jest dotarcie do możliwie szerokiego grona odbiorców w kraju i zagranicą z