Konserwator

Beata Kot – Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Mianowana na stanowisko Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w dniu 13 kwietnia 2016 r. Z  wykształcenia jest konserwatorem dzieł sztuki, absolwentką Toruńskiej Szkoły Konserwatorskiej, dyplom na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 1987 r.       

Cenne doświadczenie zawodowe w zakresie praktycznej konserwacji jak i ochrony i opieki nad zabytkami zdobyła jako Kierownik Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu i  Miejski Konserwator  Zabytków w Urzędzie Miejskim w Przemyślu.       

W charakterze menadżera koordynowała prace zespołu konserwatorskiego Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl, kierowała projektem inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl, w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I” o wartości około 23 mln PLN, który udostępnił dla zwiedzających 20 % zabytkowego zespołu fortyfikacji, przygotowała wpis do rejestru zabytków zespołu fortyfikacji rdzenia Twierdzy Przemyśl oraz aktywnie pozyskiwała środki finansowe na zabytkowe obiekty Przemyśla.       
Współtworzyła i koordynowała prace związane z opracowaniem wniosków o uznanie zespołu staromiejskiego Przemyśla i Twierdzy Przemyśl na listę Pomników Historii RP.       

Zainteresowania zawodowe wiąże z łączeniem metod stosowanych w różnych specjalizacjach konserwatorskich, ochroną krajobrazu historycznego i  promocją dziedzictwa kulturowego.        

W 2000 r. otrzymała Złotą Odznakę za Opiekę nad Zabytkami za działalność konserwatorską w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, w 2015 r. uhonorowana  odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu m.in.za działalność na rzecz ratowania przemyskich cmentarzy zabytkowych.

 16 678 59 44, 16 678 61 78       
 wkzabytkow@wuozprzemysl.pl