Zrealizowane dotacje

Wykaz dotacji przyznanych w 2022r.
Wykaz dotacji przyznanych w 2021 roku:
Wykaz dotacji przyznanych w 2017 roku:
Wykaz dotacji przyznanych w 2016 roku:
Wykaz dotacji przyznanych w 2015 roku:
Wykaz dotacji przyznanych w 2014 roku: