Wpis pojazdu do wojewódzkiej ewidencji zabytków

KRYTERIUM KWALIFIKACJI WŁĄCZANIA KARTY EWIDENCYJNEJ RUCHOMEGO ZABYTKU TECHNIKI W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

Włączenie karty ewidencyjnej ruchomego zabytku techniki do wojewódzkiej ewidencji zabytków może nastąpić na wniosek właściciela pojazdu bądź z urzędu za jego zgodą.

Każda karta pojazdu objęta wnioskiem o włączenie do wojewódzkiej ewidencji zabytków podlega indywidualnej ocenie dokonanej przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu lub działających z jego upoważnienia Zastępcy Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Rzeszowie, Kierowników Delegatur w Krośnie i Tarnobrzegu na podstawie przyjętych kryteriów.

Kryteria włączenia karty ewidencyjnej pojazdu:

-wiek pojazdu – co najmniej 40 lat – o ile nie jest produkowany w danym modelu od 15 lat, posiada minimum 75% zachowanych części oryginalnych (w tym główne podzespoły) oraz charakteryzuje się przynajmniej jedną z cech:

a) unikatowe rozwiązanie konstrukcyjne lub technologiczne, innowacyjne dla okresu produkcji pojazdu;

b) dokumentuje ważne etapy rozwoju techniki motoryzacyjnej;

c) rzadkość występowania zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym;

d) został odrestaurowany lub odtworzony wiernie, na bazie oryginalnych dokumentów, zgodnie z technologią z okresu jego produkcji;

e) jest powiązany z ważnymi wydarzeniami historycznymi, z osobami powszechnie uznanymi za wyjątkowo ważne lub osiągnięciami sportowymi

f) dokonane zmiany pojazdu – modernizacje, zasługują na miano „świadectw rozwoju technicznego”;

Wzór wniosku o włączenie pojazdu do wojewódzkiej ewidencji zabytków zamieszczony jest poniżej, w rubryce ZAŁĄCZNIKI.

Do wniosku, o którym mowa powyżej, należy dołączyć 2 egzemplarze karty ewidencyjnej ruchomego zabytku techniki, wykonane przez:

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu włącza kartę ewidencji ruchomych zabytków techniki wykonaną dla pojazdu do wojewódzkiej ewidencji zabytków, wydając jednocześnie stosowne potwierdzenie.