Rada

Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków jest organem opiniodawczym Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, powoływana na okres 5 lat.

Skład Rady na lata 2019 - 2024:

prof. dr  hab. Sylwester Czopek – Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego,


Mariusz Czuba – Z-ca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa (2008 - 2022), Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w latach 1999-2008,


dr inż. arch. Krzysztof Wielgus - Politechnika Krakowska, Instytut Architektury Krajobrazu, Wydział Architektury,


prof. Edward Kosakowski – Kierownik Katedry Konserwacji i Restauracji Malowideł Ściennych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie


prof. dr hab. inż arch. Zbigniew Myczkowski – Kierownik Zakładu Krajobrazu Otwartego i Budowli Inżynierskich w Instytucie Architektury Krajobrazu na Wydziale Architektury w Politechnice Krakowskiej


ks. Marek Wojnarowski – Diecezjalny Konserwator Zabytków Archidiecezji Przemyskiej