Pozwolenia konserwatorskie dla zabytkowej zieleni

Informacja ogólna dotycząca trybu postepowania w sprawie pozwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości objętych ochroną konserwatorską.

W przypadku ubiegania się o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów w ramach prowadzonych prac konserwatorskich, restauratorskich z terenu nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem albo inną formą zaprojektowanej zieleni należy złożyć do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dwa wnioski:

W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zmianami).
W przypadku ubiegania się o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem albo inną formą zaprojektowanej zieleni nie prowadzonych w ramach prac konserwatorskich, restauratorskich należy złożyć do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dwa wnioski.

W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek na podstawie art. 36 ust. 1, pkt.11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm.)
W przypadku ubiegania się o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości lub jej części niebędącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni należy złożyć do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wniosek.

W przypadku zamiaru usunięcia drzew i krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z terenu nieruchomości lub jej części niebędącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem albo inną formą zaprojektowanej zieleni należy złożyć do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zgłoszenie: