Aktualności

Apartamenty Tatarska

W trakcie badań ratowniczych przeprowadzonych w ramach inwestycji "Apartamenty Tatarska" przez Pracownię Archeologiczną Mirosław Mazurek zostały zarejestrowane niezwykle ciekawe odkrycia związane ściśle z historią miasta Przemyśla. Pod kilkumetrową warstwą humusu i nawarstwień

Prace w zamku w Lesku

Zamek w Lesku – krótka prezentacja obiektu w oparciu o publikacje i wiedzę uzyskaną w trakcie prowadzonego nadzoru konserwatorskiego. W miejscu, gdzie stoi obecny zamek w 1473 r. kasztelan przemyski Jan Kmita, wybudował drewniany dwór obronny. Po zniszczeniu w 1474 r. zamku

Ikony - deski pełne cudów

"W ciągu swej wielowiekowej, burzliwej historii, ikony sięgnęły po najwyższą godność, stając się bezwzględną świętością. Ale ten pogański niemalże charakter oddawanej im czci doprowadził do wybuchu w 726 roku długotrwałego, krwawego sporu, zwanego ikonoklazmem tj. niszczeniem