Aktualności

"Nowe" zabytki - 2019

W 2019 r. Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru zabytków nieruchomych 22 obiekty (22 decyzje) oraz do rejestru zabytków ruchomych 236 obiekty (33 decyzje). W województwie podkarpackim posiadamy ponad 5000 obiektów wpisanych do rejestru zabytków