Aktualności

Kościoły drewniane na terenie powiatu dębickiego – prace remontowo-konserwatorskie w latach 2000–2021

Od 1999 roku powiat dębicki został częścią województwa podkarpackiego (przed 1975 należał do ówczesnego województwa rzeszowskiego). Po przejęciu na powrót powiatu w obręb działania Delegatury Rzeszowskiej nastąpiło w pierwszym etapie przeniesienie dokumentacji technicznej i kart

Zabytkowe drzwi i bramy w architekturze świeckiej miasta Jarosławia – problematyka ochrony konserwatorskiej

Problematyka ochrony konserwatorskiej historycznej stolarki drzwiowej stanowi temat, który od lat funkcjonuje w literaturze przedmiotu. Podejmowany był także kilkakrotnie na łamach kwartalnika „Renowacje i Zabytki”, lecz w dalszym ciągu jest aktualny. Zabytkowe drzwi nadal

Spokojnych Świąt!

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy i Odwiedzjący naszą stronę, Klienci urzędu! Święta Wielkanocne są okazją do Radości płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego. Ten, który pokonał śmierć, daje nam obietnicę naszego osobistego udziału w Jego Życiu. Najpiękniejszy Dar, jaki możemy

Plebania w Rudołowicach

Parafia w Rożwienicy została erygowana w 1393 roku za sprawą fundacji Mikołaja Mzurowskiego. W 1446 roku parafię oddano pod opiekę Zakonu Kanoników Regularnych Grobu Jerozolimskiego – Bożogrobcom. Po skasowaniu przez władze zaborcze tego zakonu w końcu XVIII w., funkcję