O historii prac konserwatorskich w kościele OO Franciszkanów Konwentualnych w Przemyślu w dwudziestoleciu międzywojennym

Zachęcany do zapoznania się z artykułem dr Agaty Dworzak (Instytut Historii Sztuki UJ) pt. „Niebawem będą mieli Przemyślanie miłą sposobność oglądania, podziwiania no i krytykowania odnowionej głównej nawy kościoła”, czyli karta z dziejów prac konserwatorskich w kościele Franciszkanów w dwudziestoleciu międzywojennym, który ukazał się w pracy zbiorowej pt. Praxis sine Theoria, księdze pamiątkowej poświęconej pamięci Profesora Adama Małkiewicza, w 140-lecie powstania pierwszej katedry historii sztuki na ziemiach polskich, red. Andrzej Betlej, Agata Dworzak, Kraków 2022.  

Autorka zajmująco zwraca uwagę na działania artystyczne w kościele pw. Św. Marii Magdaleny Franciszkanów Konwentualnych w Przemyślu sto lat temu, opisuje zawiłości przemian w wystroju wnętrza,  opowiada o przebiegu prac konserwatorskich przy polichromiach. Podkreśla przy tym rolę służb konserwatorskich w działaniach artystycznych oraz uwypukla problematykę tworzenia profesjonalnych służb konserwatorskich w okresie odrodzonej Rzeczypospolitej.