Zakończenie I etapu prac konserwatorskich w kościele pw. św. Anny w Święcanach

Końcem ubiegłego roku zakończono pierwszy etap prac remontowo - konserwatorskich drewnianego kościoła pw. Świętej Anny w Święcanach. 

Świątynia została zbudowana w 1520 r. W wieku XVII dodane zostały do gotyckiego korpusu podcienia sobót, które do dziś się nie zachowały. Wzniesioną wówczas wolnostojącą wieżę w następnym stuleciu dosunięto do fasady kościoła.  

W latach 70-tych XIX w. poszerzono wieżę o boczne aneksy, a do nawy dobudowano kaplicę św. Jana Nepomucena. W 1908 r. dach pokryto blachą ocynkowaną, która zastąpiła wcześniejsze gontowe poszycie. Ostatni większy remont kościoła przeprowadzono w latach 1961-1965. We wnętrzu, na stropie nawy zachowała się renesansowa polichromia z 2 poł. XVI w. Ściany i strop prezbiterium zdobi późniejsza dekoracja malarska z 1871 r. autorstwa Jana Tabińskiego. 

Bogate wyposażenie pochodzi z różnych okresów począwszy od końca XIV w. do czasów współczesnych. Ubiegłoroczne prace obejmowały posadowienie kościoła na odcinku od wieży poprzez jego północna stronę aż do zwęgłowania nawy z prezbiterium po stronie południowej. Wzmocniona została kamienna podmurówka, wymieniono zdegradowane podwaliny i fragmenty zrębu nad nimi. Prace będą kontynuowane w kolejnych sezonach.