Przyznane dotacje 2024

W terminie do 30 listopada 2023r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z s. w Przemyślu wpłynęło 296 wniosków na dotacje 2024, dla zabytków nieruchomych liczba ta wynosi 175, dla ruchomych 121. Kwota, która zostanie rozdysponowana na prace remontowo-konserwatorskie wynosi 9 392 000 PLN.

Najwięcej wniosków wpłynęło z terenu przemyskiego, następnie krośnieńskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego. Według wyliczeń tak kształtuje się podział wniosków na zabytki nieruchome: Przemyśl - 101, Krosno - 39, Rzeszów - 30 oraz Tarnobrzeg - 5. W przypadku zabytków ruchomych liczba wniosków rozkłada się następująco: Przemyśl - 47, Krosno - 36, Rzeszów - 27 i Tarnobrzeg - 11

 

Przyznano 226 dotacji na kwotę 9.392.000,00 PLN w tym:
- 121 dotacje na prace remontowo konserwatorskie przy obiektach architektury na kwotę 5 529 000,00 PLN
- 105 dotacje na prace konserwatorskie przy obiektach ruchomych na kwotę 3 863 000,00 PLN

Poniżej dołączamy wykazy przyznanych dotacji w dwóch zakresach:

dla zabytków nieruchomych:

https://drive.google.com/file/d/1Porlq-duBpJME853kPnUCtrZhe6hyGWt/view?usp=sharing

i dla zabytków ruchomych: 

https://drive.google.com/file/d/1Ywx3FaqA5ulC0b0vjnJUrJUSWdntj3oy/view?usp=sharing

____________________________________________________________________________________________

Publikujemy również zestawienie wszystkich wniosków o dotacje:

-dla zabytków nieruchomych 

https://drive.google.com/file/d/1buh3hrkNAw5bHl-xHNpd0i72unjdzhYj/view?usp=sharing

-dla zabytków ruchomych

https://drive.google.com/file/d/1KCDL1PRNa6zzjPYofrWFJmhxZZ5kggjP/view?usp=sharing

 

Informacja dla mediów