Archiwalne odkrycie dotyczące budowy kościoła w Odrzykoniu

Autor projektu neogotyckiej budowli kościoła parafialnego w Odrzykoniu pozostawał bardzo długo nieznany. Od niedawna zaczęto wiązać tę realizację z nazwiskiem krakowskiego architekta Sławomira Odrzywolskiego.

Według najnowszych odkryć dokumentów archiwalnych dokonanych przez kierownika tarnobrzeskiej delegatury WUOZ mgr Sławomira Stępaka, autorem projektu był krakowski budowniczy ALEKSANDER GEBAUER

Informację tą podają notatki w dwóch czasopismach z czasów budowy kościoła: 

  1. „Czas” [R.27], Ner 148 (3 lipca 1874).
  2. „Przyjaciel sztuki kościelnej” [Organ Towarzystwa Ś. Łukasza w Krakowie] R. 1, nr 2 (marz. 1883).


Dzięki tym notatkom możliwe jest też precyzyjne określenie czasu budowy kościoła, który dotychczas też pozostawał nieuregulowany. Budowę rozpoczęto w 1873, a po dziesięciu latach w 1883 roku kościół był „w głównym zrębie ukończony” i nie posiadał jeszcze wyposażenia ruchomego.

Na zdjęciach podajemy treść tych notatek, z których płynie dodatkowa wiedza, do tej pory nieznana.