01 12-2020

Badania archeologiczne w Walawie

Badania archeologiczne na stanowisku nr 1 w Walawie, gm. Orły zostały zlecone w celu uchwycenia wczesnośredniowiecznego cmentarzyska badanego przez J. Pastrnaka w 1939 r. Wykopy zostały zaprojektowane na podstawie anomalii odkrytych podczas badań geofizycznych wykonanych przez firmę „Pryncypat Marcin Przybyła” w 2019 r. Anomalie typowane jako potencjalne pochówki okazały się chybione, natomiast na wschód od nich zarejestrowano dwa bardzo wyraźne zaciemnienia, które okazały się ziemiankami z okresu wpływów rzymskich
W trakcie prowadzonych prac wykopaliskowych odkryto powierzchnię 14,1 ara i zarejestrowano 13 obiektów w tym: 4 z okresu wpływów rzymskich 3 obiekty związane z okresem nowożytnym, 2 obiekty z XX wieku oraz 4 nieokreślone chronologicznie.

Najciekawszym obiektem okazała się ziemianka nr 1, z której pozyskano 1597 fragmentów ceramiki oraz 7 zabytków metalowych, w tym srebrną zapinkę i monetę cesarza Hadriana . Około 20 metrów na południowy – wschód znaleziono drugą ziemiankę nr 17, z której zadokumentowano ponad pół tysiąca zabytków. Bardzo efektowna okazała się również jama zasobowa nr 12, której głębokość sięgnęła aż 313 centymetrów od poziomu odkrycia!

Pace prowadzili archeolodzy z Pracowni Archeologicznej Mirosława Mazurka