12 01-2020

DOTACJE 2020 - nabór wniosków

Od 1 stycznia 2020 r. trwa nabór wniosków na przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru. Czekamy na Państwa  wnioski do 28 lutego 2020 r.

Kto może ubiegać się o dotacje?

  • Osoba fizyczna,
  • jednostka samorządu terytorialnego
  • lub inna jednostka organizacyjna będąca właścicielem
  • lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków
  • lub posiadający taki zabytek w trwałym zarządzie.

Wnioski można składać osobiście lub listownie na adres Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu, ul. Jagiellońska 29, 37-700 Przemyśl lub w Delegaturze w Rzeszowie, Tarnobrzegu i Krośnie

Pełny regulamin przyznawania dotacji na 2020 r. tutaj http://wuozprzemysl.pl/sites/default/files/do-pobrania/2020-01/Zarz%C4%85dzenie%20nr%2050_2019%20.pdf