04 01-2021

DOTACJE 2021 – kilka nowych kryteriów

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje nowy Regulamin udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, przyznawanych ze środków będących w dyspozycji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu. Regulamin jest dostępny na stronie WUOZ, pod linkiem https://wuozprzemysl.pl/sites/default/files/do-pobrania/2020-12/Zarz%C4%85dzenie%20nr%2035_2020.pdf.

Dostępne są również druki wniosków o dotacje, z podziałem – dla zabytków ruchomych i zabytków nieruchomych oraz druk wniosku o uzyskanie refundacji poniesionych kosztów zadań wykonanych do trzech lat przed złożeniem wniosku. Nowością jest druk do rozliczania dotacji po jej wykonaniu, który będzie obowiązywał jako integralna część umowy o dotację. Druki do pobrania w wersji edytowalnej dostępne są pod linkiem https://www.wuozprzemysl.pl/do-pobrania/dotacje.html

Zwracamy uwagę na nowe kryteria oceny wniosków. Przyznajemy punktację za zaangażowanie wnioskodawców w prowadzenie prac remontowych i konserwatorskich na wysokim poziomie, posiadanie planu ochrony na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz, dodatkowo, dla prac planowanych w nieruchomych obiektach drewnianych, dworach, prac konserwatorskich stolarki okiennej i zewnętrznej drzwiowej, pomników historii i obiektów UNESCO.

 Wprowadzenie dodatkowych kryteriów oceny wniosków ma za zadanie zachęcenie właścicieli dworów i obiektów drewnianych do podjęcia prac konserwatorskich. Popieramy tych właścicieli, którzy dobrze prowadzą prace konserwatorskie, zachęcamy do konserwacji stolarki okiennej i drzwiowej. Zależy nam na wysokiej jakości prowadzonych prac budowlanych, remontowych i konserwatorskich.

Przypominamy, że termin składania wniosków o dotacje na rok bieżący upływa 28 lutego, natomiast termin składania wniosków o refundację poniesionych kosztów – 30 czerwca.