Dotacje dla podkarpackich zabytków w 2023 r.

14 lipca 2023 r. Premier Mateusz Morawiecki oraz Minister Kultury  i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński ogłosili w Warszawie wyniki naboru Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Rozdysponowano kwotę, jakiej dotychczas nie przyznano jednorazowo na ratowanie i ochronę zabytków - 2,5 mld PLN na 4 808 projektów w całej Polsce.

Na Podkarpacie przyznano kwotę 183 238 641,43 zł na 458 projektów. Stanowi to 7,3 % rozdysponowanych środków, na proporcjonalnie 9,5 % wszystkich projektów. Rządowy Program Odbudowy Zabytków został skierowany bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego i to samorządy składały wnioski. Dofinansowanie mogło być przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku prowadzonym przez jednostki samorządu terytorialnego albo na udzielenie dotacji samorządowej na takie prace.
Dofinansowanie może wynosić maksymalnie 98% wartości inwestycji, a minimalny wkład własny 2%. Wnioski złożono w jednej z trzech kategorii: do 150 000 zł, do 500 000 zł oraz do 3 500 000 zł. Na terenie Podkarpacia najwyższe dofinansowanie uzyskały wnioski złożone przez Województwo Podkarpackie. Marszałek Województwa uzyskał dofinansowanie dla 9 projektów. 

W ramach RPOZ dofinansowano bardzo różne realizacje m.in.  prace konserwatorskie  przy polichromiach i ogrodzeniu w kościele pw. Św. Doroty w Markowej (w roku beatyfikacji Rodziny Ulmów), prace konserwatorskie przy obiektach UNESCO – Chotyniec, Haczów. Prace odtworzeniowe i roboty budowlane przy zabytkowym budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku, prace konserwatorskie i roboty budowlane przy Pomniku Żołnierzy Armii Krajowej na cmentarzu parafialnym w Rudniku nad Sanem, zagospodarowanie terenu parku przy zespole Dworskim i Folwarcznym w Żurawicy, rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Maćkowicach, remont i adaptacja budynku zabytkowej stajni na potrzeby utworzenia świetlicy osiedlowej z zapleczem sportowym na osiedlu Zakrzów w Tarnobrzegu, wykonanie dokumentacji konserwatorskiej i opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich dla zabytkowego Młyna Gospodarczego w Harcie czy prace konserwatorskie kapliczki w Krościenku Wyżnym.

Spektrum jest bardzo szerokie, wsparcie finansowe otrzymają zarówno założenia parkowe, kamienice, kapliczki, zabytkowe nagrobki, dwory czy obiekty ruralistyczne, zamki i obiekty sakralne. Dla każdej społeczności, działania realizowane w miejscowych obiektach mają najwyższą wartość. Stanowią o lokalnej historii i wpływają na podnoszenie świadomości i wiedzy o swoich korzeniach i dziedzictwie regionu. 

W zestawieniu z dotacjami na zabytki przyznanymi w 2023  roku z innych źródeł dofinansowania, kwoty na realizację zadań konserwatorskich przedstawiają się następująco: 

  • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 18 587 000 zł,
  • Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków 9 392 000 zł. 
  • Marszałek Województwa Podkarpackiego 5 350 000 zł, 

Łączna kwota przyznanych dotacji na Podkarpacie z powyższych źródeł wynosi 216 567 641,43 zł. 

Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu wpłynęło 349 w terminie do 30 listopada 2022 r. Przyznano 214 dotacji na kwotę 9.392.000,00 PLN w tym:

  • 122 dotacje na prace remontowo konserwatorskie przy obiektach architektury na kwotę 5 730 000,00 PLN
  •  92 dotacje na prace konserwatorskie przy obiektach ruchomych na kwotę 3 662 000,00 PLN

Pracę urzędu konserwatorskiego skupiamy obecnie na prowadzeniu nadzorów nad realizacją zawartych umów o dofinansowanie. 

 

Alfabetyczna lista gmin i miast, wraz z liczbą dofinansowań z RPOZ

Alfabetyczna lista gmin i miast, wraz z zadaniami i kwotą dofinansowań z RPOZ