Inwentaryzacja przemyskiego ratusza z 1789 r.

Dr hab. Stanisław Stępień, profesor PWSW w Przemyślu, na zlecenie Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu, opracował i udostępnił dla potrzeb urzędu konserwatorskiego, inwentaryzację ratusza z roku 1789, wykonaną przez przybyłego z Wiednia inżyniera wojskowego Josefa Carla Brückner’a.

                                                                                                                            Ratusz

Dokumentacja ta była związana z „austriackimi planami integracji przejętych w 1772 r. ziem Rzeczypospolitej z Monarchią Habsburską, a co za tym idzie umiejscowienia w Przemyślu garnizonu wojskowego”.

                                                                                                                  Plan Przemyśla z 1800r.

Inwentaryzacja została odnaleziona przez dr S. Stępnia, w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie (Центральний державний історичний архів України у Львові) i posiadamy zgodę na jej publikację z zaznaczeniem z jakiego zbioru pochodzi. W związku z dużym zainteresowaniem historią ratusza i zagospodarowaniem przemyskiego rynku staromiejskiego w trakcie jego remontu, po badaniach archeologicznych udostępniamy opracowanie autorstwa dr hab. S. Stępnia

 

Plan i inwentaryzcja ratusza, w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie (Центральний державний історичний архів України у Львові)

OPRACOWANIE INWENTARYZACJI RATUSZA - POBIERZ