Kompleksowy remont świątyni w Święcanach

Rozpoczęty został kompleksowy remont drewnianego kościoła pw. Świętej Anny w Święcanach. Świątynia została zbudowana w 1520 r. W wieku XVII do gotyckiego korpusu dodane zostały podcienia sobót, które po których dziś nie ma już śladu. Z tego czasu pochodzi również wieża dostawiona do nawy świątyni. W latach 70-tych XIX w. jej dolna kondygnacje mieszczącą przedsionek poszerzono o boczne aneksy, a do nawy dobudowano kaplicę św. Jana Nepomucena. W 1908 r. dach pokryto blachą ocynkowaną, która zastąpiła wcześniejsze gontowe poszycie. Ostatni większy remont kościoła przeprowadzono w latach 1961-1965. 

Obecnie trwają prace przy posadowieniu kościoła na znacznej części jego obwodu. Bogate wyposażenie wnętrza zostało na czas remontu zabezpieczone przed ewentualnym zniszczeniem. Rozbierane jest wtórne podmurowanie, a w jego miejscu powstaje ława betonowa na punktowych fundamentach, na której odtwarzane jest kamienne podmurowanie. 


Lico podmurowania opracowuje się tak, by pokazać strukturę nagiego kamiennego wątku. Wymieniane są także zbutwiałe belki podwaliny, wstawiane fleki w belkach ponad nią, gdzie destrukcja wymusiła takie działanie. 


W portalu kaplicy św. Jana Nepomucena wstawiono protezy w dolnych partiach węgarów. Przy tych pracach odsłonięto w niewielkiej części starszą kamienną posadzkę znajdującą się ok 14 cm niżej od obecnej. Planuje się w przyszłości przywrócenie pierwotnego poziomu i eksponowanie, ewentualnie odtworzenie posadzki. Z tym działaniem związane będzie również obniżenie do stanu pierwotnego nastawy ołtarzowej oraz odtworzenie mensy i schodów podestu znajdującego się niegdyś przed nią. 


Zostanie opracowany program konserwatorski dla tego zakresu prac nie wchodzących w ramy projektu budowlanego, który jest obecnie realizowany. Ponieważ kościół w obecnym stanie jest budowlą wielofazową planuje się przebadanie go pod kątem chronologii zachodzących zmian w jego architektonicznej strukturze.