Konserwacja Obrazu z klasztoru OO. Kapucynów w Sędziszowie Małopolskim

Rozpoczęto konserwację obrazu z refektarza klasztoru oo. Kapucynów w Sędziszowie Małopolskim. Powierzchnia obrazu (264 x 555 cm) wypełnia szczelnie jedną ze ścian refektarza, to kompilacja trzech tematów z życia Chrystusa: od lewej Pokłon Pasterzy, w centrum Ukrzyżowanie ze św. Franciszkiem, po prawej Ostatnia Wieczerza. 

Obraz konserwowany był przez Sabinę Kozłowską w latach 1967-68. Podczas ówczesnej konserwacji obraz został zdublowany, a znajdująca się na jego odwrocie sygnatura została przepisana przez konserwatorkę, w tłumaczeniu: „Namalowane dnia 6 grudnia 1754 roku w czasie przełożeństwa wielce czcigodnego ojca Jana z Krakowa autorstwa Jerzego, Panu Hiacyntowi Olesińskiemu”.
 
Karta ewidencyjna zabytku ruchomego dla tego obrazu podaje inną datę : 1745 i jest to zapewne błąd, powtórzony również w dacie decyzji wpisu do rejestru. Na karcie zniekształcone jest tez nazwisko konserwatorki wykonującej prace. Jacek (Hiacynt) Olesiński czynny jako malarz w l. 1745–1758. Związany zawodowo z Szymonem Czechowiczem (którego był uczniem) oraz rodzinnie (był mężem siostry). Był nadwornym malarzem hetmana Wacława Rzewuskiego, właściciela zamku w Podhorcach. Był między innymi autorem scen religijnych zdobiących kaplicę pałacową w Podhorcach i autorem wielu portretów rodowych (kolekcja portretów eksponowana jest w Muzeum Okręgowym w Tarnowie). Ślady twórczości Olesińskiego zapewne znaleźć można w wielu kościołach na kresach i pł. wsch. Polsce. W kościele parafialnym pw. śś. Wojciecha i Stanisława -Farnym w Rzeszowie obraz z ołtarza bocznego „Wniebowzięcie N. Marii Panny” podczas prowadzonych prac konserwatorskich odsłonił jego sygnaturę i datę 1752.
 

Fot. M.Nikiel, B.Podubny WUOZ Przemyśl