Konserwacja organów w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach

W 2023 prowadzony jest kolejny etap prac konserwatorsko-organmistrzowskich organów w tym kościele. Są to organy 12-to głosowe, zbudowane przez Jana Śliwińskiego we Lwowie i zakupione w 1883 roku przez parafię w Ropczycach. 


 

Posiadają obok znaków firmowych zamontowany medal wystawy krajowej. Dotychczas zakończono konserwację techniczną i estetyczną prospektu organowego oraz wykonano część prac przy elementach instrumentu. 


Podczas prac, po demontażu instrumentu odkrywane są nowe detale techniczne wytwórcy organów oraz firm które je w poprzednich latach odnawiały. Przedstawiamy wewnętrzną naklejkę firmową lwowskiej firmy Jana Śliwińskiego.


Sygnowane są przez tą firmę różne detale w tym nawet ławka, odkryta w trakcie prac na terenie plebanii. Wewnątrz wiatrownicy odkryto inskrypcję –żartobliwy podpis innego organmistrza; „Tę windlade nie przepraszam Te wiatrownice robił Tomasz Fall 1881 7/11”.


Instrument ropczycki był nieużytkowany przez 30 lat, znajduje się w bardzo złym stanie. Prace mają na celu przywrócenie instrumentu do użytkowana z zachowaniem maksymalnie substancji oryginału, zachowana zostanie dyspozycja głosów.


 Z wykonanych prac zostanie sporządzona dokumentacja powykonawcza. Szczegółowe informacje dotyczące instrumentu i firmy J. Śliwińskiego można odszukać w obszernym opracowaniu Macieja Babnisa, Kultura organowa Galicji, Słupsk 2012 r.