Konserwacja wnętrza kaplicy domowej kaplicy pałacu Książąt Lubomirskich w Przeworsku

W grudniu 2023 roku zakończył się I etap prac konserwatorskich wnętrza kaplicy domowej pałacu Książąt Lubomirskich w Przeworsku. 

Kaplica została wzniesiona w 1827 r. pod kierunkiem architekta i sztukatora Antoniego Baumana jako element rozbudowy pałacu. Jest to obiekt parterowy na rzucie kwadratu z dwuspadowym dachem pokrytym blachą płaską. Dekorację wnętrza stanowi plafon z przedstawieniem gołębicy na tle promienistej glorii, fryz złożony z kwiatów ujętych w ośmioboczne pola zakończony astragalem oraz zdobiący ściany stiuk w odcieniu błękitu imitujący polerowany marmur. 

W kaplicy nie zachowała się pierwotna posadzka zlikwidowana najprawdopodobniej w latach 70-tych XX w. Wyposażenie ruchome kaplicy w latach 50-tych XX w. przekazano parafii Świętoniowa gdzie uległo zniszczenie w trakcie pożaru kościoła.

Zakres przeprowadzonych prac konserwatorskich obejmował plafon i fryz (oczyszczenie, usunięcie wtórnych nawarstwień, uzupełnienie ubytków, podklejenie uszkodzonych partii, wykonanie kolorystyki), sufit (oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, malowanie), stolarkę drzwiową i okienną od strony wewnętrznej (usunięcie wtórnych nawarstwień, dezynsekcja, uzupełnienie ubytków, scalenie kolorystyczne) oraz wschodnią ścianę (podklejenie stiuku, usunięciu wtórnych uzupełnień i zabrudzeń, przeżyłowanie większych pęknięć, zrekonstruowanie ubytków i zabezpieczenie całości woskiem mikrokrystalicznym). W roku bieżącym planowana jest kontynuacja rozpoczętych prac.

autor zdjęć: Pan Jakub Olszyński - wykonawca prac