Konwent Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków

W dniach 14 i 15 czerwca tego roku w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku i w Wigrach, w klasztorze Kamedułów, odbył się Konwent Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków. Gospodarzem spotkania była Pani prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz, Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Pierwszego dnia, spotkanie ukierunkował merytorycznie dr Jarosław Sellin, Generalny Konserwator Zabytków omawiając stan prac nad nowelizacją ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz najważniejsze zagadnienia związane z wprowadzeniem nowych przepisów. W wydarzeniu wzięli udział Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, dr Katarzyna Pałubska – Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków MKiDN, dr Michał Laszczkowski – Dyrektor Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków i Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków z całej Polski, a także zaproszeni goście.

Drugi dzień, w Klasztorze Kamedułów w Wigrach, merytorycznie prowadziła dr Katarzyna Pałubska, która przekazała istotne dla konserwatorów informacje dotyczące spraw bieżących i planów legislacyjnych. Dr Michał Laszczkowski omówił jak zamierza prowadzić nowo utworzony Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków i nakreślił ogólnie planowane działania. Dr Dariusz Kopciowski – Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków przedstawił zagadnienia związane z promocją prac i realizacji konserwatorskich, nakreślając koncepcję wspólnych działań wszystkich konserwatorów w tym zakresie.

W trakcie konwentu wizytowano wspólnie kilka zabytkowych obiektów, zapoznając się z przeprowadzonymi realizacjami konserwatorskimi i planami w zakresie dalszych remontów i prac. Wymieniano także spostrzeżenia i opinie, co zawsze jest ważne w trakcie podobnych spotkań merytorycznych. Pierwszego dnia odwiedzano zabytki Białegostoku – Pałac Branickich, Bazylikę Archikatedralną pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Pałac Nowika, Bazylikę Mniejszą pw. Św. Rocha. W drugim dniu poznano historię zespołu klasztornego Kamedułów w Wigrach, a także zespół klasztorny w Sejnach.

Zdjęcia oraz szczegółowe informacje na temat Konwentu dostępne są na stronie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków