14 01-2020

Obowiązki poszukiwaczy zabytków

Narodowy Instytut Dziedzictwa opracował w formie graficznej opis obowiązków dla poszukiwaczy zabytków, co na polecenie Departamentu Ochrony Zabytków MKiDN przedstawiamy do stosowania. Szczegóły dostępne są także w zakładce

Pozwolenia konserwatorskie dla zabytków archeologicznych