25 08-2020

Ocaliliśmy Willę przy ul. Dekerta 4 w Rzeszowie

             W związku z informacją, która pojawiła się dziś rano w przestrzeni internetu, a dotyczyła potencjalnego zniszczenia willi przy ul. Dekerta 4 w Rzeszowie - wpisanej wraz z otoczeniem i ogrodzeniem do rejestru zabytków - niezwłocznie zareagowaliśmy, jako Urząd. Zastępca PWKZ – w Rzeszowie podjął szybkie działania. Na miejscu, od strony ul. PCK Pracownicy Urzędu zastali wycięte dwa narożne przęsła ogrodzenia, wycięte dwa drzewa oraz rozpoczętą wycinkę krzewów. Pocięte na kawałki drzewa oraz przęsła ogrodzenia, leżały już na pace samochodu firmy specjalizującej się w rozbiórkach.

              Nadmienić należy, że właściciel nie posiadał żadnego pozwolenia na prace przy zespole willi.

      Mężczyzna kierujący pracami przedstawił umowę, według której był zobowiązany do rozbiórki zabytkowej willi w terminie do 28 sierpnia. Został poinformowany, że prace prowadzone są nielegalnie i zagrożone karą finansową. Zaprzestał prac i odjechał z miejsca zdarzenia.

            W dniu dzisiejszym (25.08.2020 r.) Urząd wydał decyzję wstrzymującą prace i będzie prowadził dalsze postępowanie w tej sprawie. W Komendzie Miejskiej Policji w Rzeszowie złożone zostało także zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, zgodnie z artykułem 108 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

            Mieszkańcom Rzeszowa dziękujemy za czujność, a pomimo zaistniałej sytuacji liczymy na współpracę z właścicielem willi, celem uratowania tego ważnego dla miasta zabytku.