14 01-2020

Posiedzenie inaugurujące działalność Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków

Dnia 16 grudnia 2019 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków przy Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków w Przemyślu. W spotkaniu uczestniczyli - ks. Marek Wojnarowski (konserwator archidiecezji przemyskiej), prof. Sylwester Czopek (rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego), prof. Edward Kossakowski (Akademia Sztuk Pięknych), prof. Zbigniew Myczkowski (Politechnika Krakowska), dr Krzysztof Wielgus (Politechnika Krakowska) oraz Beata Kot (PWKZ) i Bartosz Podubny (Z-ca PWKZ). Spotkanie odbyło się w siedzibie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu i w drugiej części w Zamku w Krasiczynie.

Przewodniczącym Rady został wybrany dr Krzysztof Wielgus, zastępcą przewodniczącego ks. Marek Wojnarowski. W trakcie obrad omówiono kwestię ewentualnej rozbudowy renesansowego dworu w Łękach Górnych, programu prac konserwatorskich przy gotyckich polichromiach w kościele Haczowie z uwzględnieniem zakresu proponowanego odsłonięcia starszych warstw polichromii w części dekoracji ścian prezbiterium kwestię skuteczności działania systemów gaszenia pożaru w obiektach drewnianych wpisanych na listę UNESCO, ustalenia dotyczące sposobu ochrony krajobrazu w otoczeniu pałacu w Narolu, kwestię zakresu wpisu do rejestru zabytków mostu kolejowego na Sanie w Przemyślu, dokonano oceny zakresu dalszych opracowań konserwatorskich do Zamku i parku w Krasiczynie. Omówiono także dalsze działania w Twierdzy Przemyśl zmierzające do udostępnienia kolejnych obiektów zespołu fortyfikacji.