Prace konserwatorskie w kościele pw. św. Michała Archanioła w Ropczycach

Kościół drewniany pw. św. Michała Archanioła w Ropczycach przy ul. Sucharskiego 5 (d. Witkowice) wybudował kasztelan sandomierski Michał Sołtyk. Poświęcenia tego kościoła dokonał biskup krakowski 08.09.1761 r. Kościół odnowiono w 1812 r., a następnie w latach 1962-1964. W latach 1972-1974 staraniem ks. prałata Józefa Wójcika dokonano rozbudowy kościoła przez przedłużenie go o murowaną nawę w kierunku zachodnim oraz zakrystię wg projektu rzeszowskiego arch. Gerarda Pająka. 

Kościół posiada zachowane barokowe wyposażenie oraz polichromię secesyjną z 1924 r. w części drewnianej.

 W poprzednich latach wykonano konserwację dwóch ołtarzy bocznych i chrzcielnicy, a w latach 2020-2021 wykonano konserwację ołtarza głównego. 

W 2021 roku kontynuowano prace w obrębie prezbiterium w zakresie dokończenia prac przy polichromii ściennej, obrazie Matki Bożej i ambonie. Polichromia posiadała silne zabrudzenie i drobne ubytki. Estetyka wnętrza po wykonaniu prac zmieniła się w znacznym stopniu. Brudne zaniedbane wnętrze starej drewnianej części kościoła odzyskało bajkowy blask. 

Zadbano o poprawną ekspozycję polichromii w zakrystii autorstwa Macieja Kauczyńskiego z lat 70-tych XX w. Usunięto przemalowania i oczyszczono oryginał. 

Autor ten jest twórcą polichromii wnętrza dobudowanej, betonowej części kościoła i zespołu witraży.

Zapraszamy do odwiedzin tego ciekawego kościoła, w którym spotkamy zabytki barokowe i dzieła sztuki współczesnej. W 2024 roku Parafia zamierza kontynuować prace konserwatorskie. W kolejnych latach parafia będzie kontynuować prace w części dobudowanej. Prace konserwatorskie przez ostatnie lata są współfinansowane ze środków Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Fot. M. Nikiel - WUOZ Przemyśl