20 07-2020

Relacje z podróży służbowej

Podróże kształcą…                                                                                                                                                                                                                                                                          Warto odnaleźć analogie pomiędzy ważnymi obiektami. Twierdza Przemyśl i Twierdza Kraków. Oba obiekty, albo precyzyjniej, zespoły obiektów, powstały w tym samym czasie, mają wiele wspólnego. Różnice wynikają z położenia, ukształtowania terenu, stanu zachowania, znaczenia w historii.
W załączeniu przedstawiamy charakterystykę obu twierdz, jako narodowego dobra kultury i natury, opracowaną przez dr hab. inż. arch. Krzysztofa Wielgusa. Opinia stanowi element pisma skierowanego do prof. dr hab. inż. arch. Bogusława Szmygina, Krajowego Koordynatora ds. projektów nominacji seryjnych do Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO w Europie, Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS.
      W dniu 17 lipca, na zaproszenie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie  PWKZ Beata Kot wspólnie z Panią dr Moniką Bogdanowską, Małopolską WKZ, wzięły udział w wizji na fortach Twierdzy Kraków, Forcie Mogiła, Forcie Borek i Forcie Kościuszko. Była to okazja do wymiany poglądów i doświadczeń. Jesteśmy pełni podziwu dla zakresu projektów rewaloryzacyjnych prowadzonych na wymienionych fortach oraz ich realizacji. W załączeniu prezentujemy zdjęcia wykonane w trakcie spaceru po fortach, oprowadzanego przez ekspertów, głównie Pana dr inż. arch. Krzysztofa Wielgusa i Panią Halinę Rojkowską – Tasak.