Renowacja kamienicy nr 1 na ul. Blich w Krośnie

Zabytkowa kamienica nr 1 przy ul. Blich w Krośnie usytuowana u zbiegu ul. Blich i Słowackiego przy jej wylocie z Rynku jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych obiektów historycznej zabudowy w obszarze Starego Miasta Krosna. 

Kamienica posiada charakterystyczną narożną loggię z balkonem zwróconą w stronę wnętrza placu Rynkowego zwieńczoną kopulastym dachem oraz dekorację architektoniczną elewacji o cechach secesji. Kamienica powstała w początkach XX w. i do dziś jej bryła nie uległa znaczącym przekształceniom, nie licząc okien połaciowych umieszczonych w dolnej połaci oryginalnego dachu mansardowego. Koncepcja architektoniczna bryły stanowi ważny i cenny element układu zabudowy Starego Miasta, rozwiązujący w klasyczny, a jednocześnie bardzo malowniczy sposób problem kompozycji urbanistycznej na styku wnętrz krajobrazu miejskiego o różnym przeznaczeniu i charakterze. Z tego też względu kamienica figuruje w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Krosna. Kamienica od lat znana jest jako siedziba biura turystycznego, a obecnie mieści się tutaj Punkt Informacji Turystycznej, a także biura i inne lokale użytkowe. 

W ramach prac w pierwszej kolejności przeprowadzone zostaną badania konserwatorskie związane z określeniem wcześniejszych warstw kolorystycznych elewacji, które stanowić będą podstawę do restauracji elewacji oraz do opracowania koncepcji kolorystycznej bryły. 

Ponadto, konserwacji poddane zostaną zachowane oryginalne elementy struktury budowlanej – kamieniarka, balustrady balkonu i schodów, a także oryginalne elementy wyposażenia, t.j. drzwi wejściowe, drewniane drzwi wewnętrzne wraz z ościeżnicami i szpaletami, terakotowa posadzka. 

Zachowany i wykorzystany w koncepcji aranżacji ekspozycji zostanie także wewnętrzny szacht doświetlający wewnętrzne korytarze parteru i pietra budynku oraz nowe, powstałe po przebudowie, pomieszczenia na poddaszu.

W ostatnim czasie kamienica została przekazana Muzeum Rzemiosła w Krośnie, dla którego, po przeprowadzeniu szeregu prac adaptacyjnych, stanowić będzie nową siedzibę. Wg informacji przekazanej przez Panią Martę Rymar - Dyrektora Muzeum Rzemiosła w Krośnie, w nowej siedzibie powstanie ekspozycja poświęcona związanemu z Krosnem genialnemu wynalazcy, Janowi Szczepanikowi, a także nowe ekspozycje związane z historią i tradycją rzemieślniczą Krosna.