Spotkanie pracowników WUOZ z przedstawicielami Towarzystwa Opieki nad Cmentarzami Wojennymi w ramach współpracy ze społecznymi opiekunami zabytków

Pod koniec stycznia odbyło się spotkanie pracowników WUOZ z przedstawicielami Polskiego Czarnego Krzyża Towarzystwa Opieki nad Cmentarzami Wojennymi. Inicjatywa była realizowana w ramach współpracy ze społecznymi opiekunami zabytków. Nasi goście przedstawili prezentację nt. „Cmentarze wojenne – znaczenie i problematyka aż do współczesności”. Przybliżyli nam także genezę i historię swojego stowarzyszenia, które jest kontynuatorem tradycji Towarzystwa Polskiego Żałobnego Krzyża – Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Bohaterów, założonego w Polsce po odzyskaniu Niepodległości, a także tradycji późniejszego Towarzystwa Opieki nad Cmentarzami Wojennymi.

Ponadto, spotkanie było dobrą okazją do wymiany doświadczeń i doskonaleniem współpracy ze społecznymi opiekunami zabytków w zakresie troski o miejsca pamięci i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Fot. D. Pękalski WUOZ Przemyśl