Ulga na zabytki

Od 2022 r. wprowadzona została zachęta podatkowa w formie odliczenie od podstawy opodatkowania:

  • 50% kwoty poniesionych wydatków na wpłaty na fundusz remontowy oraz na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dotyczące zabytku (wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków),
  • wydatku na nabycie zabytku wpisanego do rejestru zabytków, nie więcej niż kwota odpowiadająca iloczynowi 500 zł i liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej tego zabytku; limit odliczenia na wszystkie inwestycje podatnika z tego tytułu nie może przekroczyć 500 000 zł

W związku ze sporym zainteresowaniem i licznymi zapytaniami o możliwości skorzystania z tzw. Ulgi na zabytki dla właścicieli lub współwłaścicieli zabytków nieruchomych, zapraszamy do zapoznania się z materiałami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów :

Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Art. 26hb. - [Ulga na zabytki]