Wpis do Rejestru Kapliczki w Kosinie

Kapliczka przydrożna usytuowana przy skrzyżowaniu dróg: głównej do Górnej Kosiny oraz prowadzącej do kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława, u stóp wzgórza plebańskiego. Wzniesiona została zapewne pod koniec XIX w. przez ówczesnych właścicieli posesji na miejscu dużej kaplicy z figurami św. Rodziny. 

 

Architektoniczna, drewniana o konstrukcji słupowej na rzucie prostokąta zamknięta półkoliście, umieszczona na postumencie z kamienia polnego. Oszalowana deskami pionowo. otwarta z trzech stron łukiem arkadowym, wyciętym w deskowaniu. Słupy ozdobnie wycięte. Dach powtarzający rzut kapliczki, kryty gontem z wydatnym okapem. Szczyt ozdobiony motywem słoneczka. Podłoga drewniana, deskowana. We wnętrzu dwustopniowa podstawa pod figurę. Strop drewniany płaski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapliczka jest przykładem kultury ludowej, będącej kolebką polskiego ciesielstwa. Należy do nielicznie zachowanych na terenie województwa podkarpackiego przykładów małej architektury drewnianej o charakterze sakralnym. Jest świadectwem potrzeb duchowych i kulturowych mieszkańców Kosiny oraz ważnym akcentem krajobrazu wsi.

Fot. B. Podubny, WUOZ Przemyśl